بزرگترین چالش در حکومت طالبان بیکاری زنان افغان است

بزرگترین چالش در حکومت طالبان بیکاری زنان افغان است

طالبان با دیدگاهی بسته و با بازگشت به نگرش‌های مذهبی و زیر فشار قرار دادن مردم، موجب نارضایتی قشر زیادی از مردم افغانستان شدند. آن‌ها حکومت را از جمهوری اسلامی به امارت اسلامی تغییر داده و رهبر خود، ملا عمر، را به عنوان امیرالمؤمنین معرفی کردند.
حکومت طالبان با رادیو، تلویزیون، موسیقی، نقاشی، مجسمه‌سازی و آثار هنری مخالف نموده و تندیس‌های بودا در بامیان را که از جمله غنائم فرهنگی و باستانی افغانستان بود را منهدم ساختند. و همچنان به زنان اجازه نمی‌دادند تا بدون مرد محرم یا بدون حجاب از خانه‌هایشان بیرون بروند. مردم را برای ادای نماز، به زور از مغازه‌هایشان به مساجد می‌فرستادند. ریش مردان در نظام طالبانی باید بلند می‌بود و موهای سرشان را می‌بایست کوتاه می‌کردند. هر چند طالبان پخش هرگونه اخبار دال بر اختلاف داخلی این گروه را پنهان نگاه می‌داشتند، اما گه‌گاه خبرهایی از اختلافات داخلی به بیرون درز می‌کند آینده سیاسی افغانستان در تحت کنترول طالبان نامعلوم و پیچیده هست و می‌توان گفت نقص گسترده حقوق بشر نادیده گرفتن حقوق زن ها نژاد پرستی و زبان پرستی بسته شدن دانشگاه ها و مکاتب ها بر روی دختران افغان کی به نگرانی جدی و بین‌المللی تبدیل شده هست و همچنان فقر و تنگدستی دامنه مردم افغانستان ره فراگرفته میلیون‌ها افغان دیگر امکان تامین غذای روزانه خود را ندارند و تقریبا کل جمعیت افغانستان در فقر به سر می‌برد.

زنان افغان از کدام راه ها برای بدست آوردن درآمد مالی استفاده میکنند
از زمان آمدن طالبان در افغانستان و ایجاد نظام امارات اسلامی زنان ‌و دختران افغان از حقوق انسانی و بشری شان محروم استند . با این وجود هم زنان افغان دست از تلاش برنداشته و سعی مینمایند تا بتوانند با وجود شرایط فعلی هم فعالیت های داشته باشند تا درآمد مالی کسب کنند .و خود راه از ای گودال بیرون نمایند راه درآمد هر دختر و زن افغان فرق دارد هر کس با کسب کی دارد زنده گی را بدست گرفته
1 با آشپزی و شیرنی پزی
2 با ایجاد کار گاه ها و خیاطی
3 فروش محصولات مثال از شرکت های لدورا یا بعضی ها و بر نوع کی قابلیت خود را در هر هنر بیبینن زنان شجاع هنوزهم به مبارزه با سختی های روزگار می‌پردازند تا آینده ره برای خود بسازند