چالش ها و مشکلات زنان و راه های کسب درآمد آنان‌ در حکومت فعلی

چالش هازنان قشری که در سالیان متمادی و میان حکومت های متمادی در افغانستان محکوم بوده اند و بارها و بارها به عناوین تبعیض، جنسیت، ضرب و شتم عقب زده شده اند. اما این زنان شجاع هرگز تن به
. تسلیم نداده و همیشه قهرمانانه به پیش رفته اند
زنان در حکومت امروزی افغانستان با چالش ها و مشکلات فراوانی روبرو هستند که از این جمله مشکل ممنوعیت تحصیل و کار میباشد، بیشتر زنان پس از ایجاد حکومت جدید از کارهایشان برکنار شده اند که این مشکل زنان را به چالش اقتصادی روبرو نموده است اما این زنان شجاع هنوزهم به مبارزه با سختی های روزگار می‌پردازند و از گونه های مختلف چون خیاطی، گلدوزی، آشپزی( تهیه انواع شیرینی باب، مربا، ترشی) و عرضه آن به بازار به امرار معاش و حمایت مالی خانواده های
.
![Screenshot_20240625-144216_Google|690x346](upload://7JQ9JNSuAuVXQQgubraf5dk8Cu8.j. خود
. می‌پردازند