هنر و علم خودشناسی

از کجا آمده ام ؟ آمدنم بهر چی بود؟

خودشناسی کمک می‌کند مهارت‌های فردی‌مان را بشناسیم، مهارت‌هایی که شاید هم‌اکنون نسبت به آن‌ها بی‌اطلاع و بی‌توجهی، بدانیم روی کدام یک از ویژگی‌های شخصیتی‌مان بیش‌تر تمرکز کرده و آن را توسعه ببخشیم و زمان خود را صرف کسب چه مهارت‌هایی کنیم.
خودشناسی علاوه بر توسعه فردی ما به زمان‌بندی ما نیز کمک می‌کند و باعث می‌شود بفهمیم زمان خود را چگونه و کجا باید صرف کنیم.

•از جمله بهترین کتاب های خودشناسی بوده و همه شما ها را برای مطالعه و وقت گذاشتن برایش دعوت میکنم.

1 Like