محروم بودن دختران از آزمون کانکور

محروم بودن دختران از آزمون کانکور
IMG_5463

محروم کردن دختران از شرکت در آزمون کانکور یک مسئله جدی است که می‌تواند تاثیرات زیادی بر آینده آموزشی و شغلی آنها داشته باشد. این تصمیم می‌تواند مانع از دسترسی آنها به آموزش عالی و فرصت‌ های شغلی بهتر شود و در نتیجه به افزایش نابرابری‌ های جنسیتی و کاهش توسعه اجتماعی و اقتصادی منجر شود.

محروم بودن دختران از آزمون کانکور در حکومت طالبان
IMG_5464

محروم کردن دختران از آزمون کانکور تحت حکومت طالبان یک موضوع بسیار مهم و نگران ‌کننده است. طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان در سال 2021، محدودیت‌ های شدیدی بر آموزش و حقوق زنان و دختران اعمال کرده‌اند. این محدودیت‌ ها شامل منع شرکت دختران در آزمون کانکور، بستن مدارس دخترانه و محدودیت ‌های دیگر در زمینه ‌های آموزشی و اجتماعی بوده است.

این اقدامات طالبان با واکنش ‌های شدید داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. بسیاری از سازمان ‌های حقوق بشری، دولت ‌ها و نهادهای بین‌المللی این اقدامات را محکوم کرده و خواستار احترام به حقوق زنان و دختران و بازگرداندن آنها به محیط ‌های آموزشی شده‌اند.

چرا طالبان دختران از آزمون کانکور محروم کردند؟

طالبان دختران را از شرکت در آزمون کانکور و بسیاری از فعالیت ‌های آموزشی دیگر محروم کردند به دلیل تفاسیر سخت‌ گیرانه‌ای که از اسلام و نقش زنان در جامعه دارند. برخی از دلایل اعلام شده توسط طالبان شامل موارد زیر است:

  1. نگرانی‌ های اخلاقی و فرهنگی: طالبان ادعا می‌کنند که مختلط بودن محیط‌ های آموزشی و تحصیلی با اصول و ارزش ‌های اسلامی و فرهنگی آنها در تضاد است. آنها معتقدند که حضور دختران و پسران در یک محیط آموزشی می‌تواند به انحرافات اخلاقی منجر شود.

  2. تفسیر های دینی: طالبان بر اساس تفسیر های سخت‌ گیرانه‌ای از شریعت اسلامی عمل می‌کنند که در آن نقش زنان بیشتر به خانه و خانواده محدود شده است. آنها معتقدند که تحصیلات عالی برای زنان ضروری نیست و نقش اصلی آنها در جامعه باید تربیت فرزندان و مدیریت خانه باشد.

  3. کنترل اجتماعی: محدود کردن دسترسی دختران به آموزش یکی از ابزارهایی است که طالبان برای کنترل بیشتر بر جامعه و حفظ قدرت خود استفاده می‌کنند. با محدود کردن آموزش و آگاهی زنان، آنها می‌توانند نقش‌ های سنتی و مرسوم جنسیتی را تحکیم کنند و از تغییرات اجتماعی جلوگیری کنند.

این سیاست‌ ها و دیدگاه‌ ها باعث واکنش‌ های گسترده‌ای از سوی جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر شده است که طالبان را به نقض حقوق اساسی زنان و دختران متهم می‌کنند.
IMG_5461

عدم اشتراک نکردن دختران در آزمون کانکور بالای سطح تحصیل در افغانستان

عدم اشتراک دختران در آزمون کانکور تأثیرات منفی گسترده‌ای بر سطح تحصیل در افغانستان دارد. برخی از این تأثیرات عبارتند از:

  1. کاهش سطح سواد و تحصیلات عالی: محرومیت دختران از آزمون کانکور باعث می‌شود که تعداد زیادی از آنها از دسترسی به آموزش عالی محروم شوند. این موضوع به کاهش سطح سواد و تحصیلات عالی در جامعه منجر می‌شود.

  2. تشدید نابرابری جنسیتی: با محدود کردن دسترسی دختران به آموزش عالی، نابرابری ‌های جنسیتی در جامعه افزایش می‌یابد. این نابرابری‌ ها می‌تواند به تبعیض بیشتر علیه زنان و محدودیت‌ های بیشتر در سایر زمینه‌ های زندگی آنها منجر شود.

  3. کاهش توسعه اقتصادی و اجتماعی: زنان تحصیل‌ کرده نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند. با محروم کردن دختران از آموزش عالی، ظرفیت نیروی کار کاهش می‌یابد و فرصت‌ های اقتصادی و اجتماعی برای رشد و پیشرفت جامعه محدود می‌شود.

  4. کاهش تنوع فکری و فرهنگی: آموزش عالی به تنوع فکری و فرهنگی کمک می‌کند و باعث ارتقای دانش و آگاهی در جامعه می‌شود. با محروم کردن دختران از آموزش عالی، جامعه از این تنوع و غنای فرهنگی محروم می‌شود.

  5. افزایش مشکلات روانی و اجتماعی: محرومیت از آموزش می‌تواند به مشکلات روانی و اجتماعی مانند افسردگی، اضطراب و احساس ناامیدی در میان دختران منجر شود. این مشکلات می‌تواند تأثیرات بلند مدتی بر سلامت روانی و اجتماعی آنها داشته باشد.

این تاثیرات منفی نشان می‌دهد که محروم کردن دختران از آزمون کانکور و دسترسی به آموزش عالی نه تنها به ضرر خود دختران، بلکه به ضرر کل جامعه افغانستان است.
محروم بودن دختران افغان از آزمون کانکور بزرگ‌ترین مشکل برای دختران افغان است که هزاران دختر افغان آرزو هایشان را دفن کردند.