مشکلات امروز زنان افغانستان

اگر بخواهم در مورد مشکلات زنان افغانستان بنویسم که در کل جز مشکلات چیزی نمیبینم جز راه های تاریک و بسته و هر روز افزود شدن ناامیدی هیچ چیزی نمیبینم یعنی منظور من اینست که در کل زنان افغانستان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند هم قشر جوان و پیر و اطفال واقعا درد آور است به من
خب من باید بگویم همه می‌دانیم که زنان افغان امروز از همه سهولت ها به دور هستند بزرگترین چالش یا مشکلات ما زنان افغان این است که اجازه تحصیل نداریم حق تحصیل از ما گرفته شده است حق نداریم در بیرون از خانه وظیفه اجرا کنیم چرا؟ چون ما زن یا دختر هستیم در افغانستان.
آنقدر فضا را هر روز تنگ تر ساختند که تا بیشتر دختر و زن افغان به امراص روحی و روانی مبتلا شدند مثلا ، این روزها کسانیکه در دولت کارمند بودند از طبقه اناث یک معاش ناچیز برشان تعین کردند ۵۰۰۰ افغانی که اکثرا خانم ها سرپرستی یک خانواده را به دوش دارند اما مشکلات شان در نظر گرفته نمی‌شود برعکس به مشکلات زنان مظلوم می افزایند می‌دانند راهی ندارند مجبور هستند و کار می‌کنند اما از مجبوریت ما استفاده می‌کنند حق زندگی کردن را حتی کم کم از ما خواهد گرفتند اینگونه آنقدر این متن را ناامیدانه نوشتم که درد دل ما به این چند کلمه خلاصه نمی‌شود.

راه های درآمد زنان افغان در حکومت طالبان

زنان برای درآمد مالی از راه‌های مختلفی استفاده می‌کنند مانند، کار
کردن به طریقه آنلاین برای کسب درامد که راهی خوبی است در این شرایط چون من خودم یکی از کسانی هستم که فعلا از راه انلاین کسب درامد میکنم و یا در خانه بسیاری از زنان افغان به تولید محصولات دستی مانند قالین بافی ،چادر بافی، دستکش جراب و غیره در خانه خود مشغول هستند و این محصولات خود را به بازار های محلی شان وارد می‌کنند تا بفروش برسانند و کسب درآمد کنند از این راه‌ها.
تعدادی از زنان افغان که خودم به چشم خودم دیدم در باغ و زمین‌های کشاورزی در روستاها و مناطق روستایی افغانستان در کشاورزی و دامپروری کمک می‌کنند و درآمد خود را از فروش محصولات کشاورزی و دام‌های خود تامین می‌کنند. و برخی از زنان در حوزه های گوناگون دیگر به عنوان پرستار، خیاطی گل دوزی ، معلم ، پزشک، خدمتکار خانه و غیره راه ها فعالیت می‌کنند تا درآمدی حداقلی داشته باشند و به گونه ی مستقل باشند و زندگی خود را حداقل بتوانند تامین کنند
به طور کلی، زنان افغان با تلاش و استعداد خود به دست آوردن درآمد مالی و تامین نیازهای خود و خانواده‌هایشان می‌پردازند و کوشش می‌کنند مقاومت نشان بدهند از خود و توانایی های خود و زنان قوی افعانستان سری تسلیم نمی‌دهند من به همه زنان افغان به عنوان یک دختر افغان افتخار میکنم و ایستادگی میکنیم و بیشتر از پیش تلاش می‌کنیم!

1 Like