بزرگترین چالش در حکومت طالبان بیکاری زنان افغان است،زنان افغان از کدام راه ها برای بدست آوردن درآمد مالی استفاده میکنند

بزرگترین چالش در حکومت طالبان بیکاری زنان افغان است،زنان افغان از کدام راه ها برای بدست آوردن درآمد مالی استفاده میکنند.
images (30)

زنان افغان از جمله با شهامت ترین و قوی ترین زنان جهان محسوب میشوند طوریکه ما در طول تاریخ شاهد موفقیت ها و دستاورد های زیادی آنان بودیم و استیم. اگر چه طی تحولات آخیر از زمان شروع حکومت طالبان اشتراک ساختن زنان کمرنگ شد و در بعضی از مقام های کاری قطعا اجازه کار برای زنان داده نشد. اما با آن هم زنان افغان نا امید نشدند و راه های دگری را برای درآمد مالی خود آغاز کردند. فیصدی زیادی از خانم ها که سطح سواد بلندی داشتند به تدریس دروس آنلاین پرداختند برای دخترانی که از دروس بازمانده بودن. و هم چنان نهاد های تحصیلی و کورس های تحصیلی آنلاین ایجاد کردند. در قدم دوم شروع به بخش تجارت کردند و فیصدی درآمد مالی خود را از راه تجارت آنلاین دارند. بیشتر از خانم ها شغل کاردستی را در خانه شروع کردند و با فروختن این کاردستی ها یک فیصدی پول کسب میکنند. از قدیم تا حال ما شاهد شغل به اسم خیاطی استیم که در هر دوره درآمد خوب خود را دارا بوده و همچنان پردرآمد ترین راه برای خانم ها در هر سن و سالی میباشد. یکی از هنر زیبای خانم ها آشپزی میباشد که شخصا خودم خیلی ها را دیدم که شروع به تجارت آنلاین با استم سفارش غذا در به منزل کردند. در هر زمان و مکانی زنان افغان ما هیچ گاهی نا امید نشده و با استفاده از استعداد ها و خلایق شان توانستند با بزرگترین چالش ها مواجه شد و همه چالش ها را به خوبی با حوصله مندی پشت سر بگذرانند.