اعلان نتایج دور دوم مسابقه مقاله نویسی 🎁

اعلان نتایج دور دوم مسابقه مقاله نویسی :gift:
IMG_4894

سپاس فراوان از همه اشتراک کننده ها که در مسابقه اشتراک کردند و زحمت کشیدند قسمی که قانون مسابقه است که از میان اشتراک کننده ها سه برنده برتر انتخاب میشود.
موفقیت سه برنده را در دور دوم مسابقه مقاله نویسی تبریک میگویم

برنده مقام اول @ Manora Himidi
برنده مقام دوم @ Naila Mirzad
برنده مقام سوم @ Sahar Kari my

موفقیت این سه برنده را تبریک میگویم
اگر میخواهید برنده بعدی شما شوید پس منتظر مسابقه بعدی باشید.