عدم اشتغال زنان در موجودیت طالبان

عدم اشتغال زنان در موجودیت طالبان

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، زنان با محدودیت‌ های شدید در زمینه ‌های مختلف از جمله اشتغال مواجه شده‌ اند. طالبان قوانین سختگیرانه ‌ای را بر زنان تحمیل کرده‌ اند که حضور آنها در بسیاری از مشاغل را ممنوع یا به شدت محدود کرده است. این وضعیت باعث بیکاری گسترده زنان و کاهش مشارکت آنان در جامعه شده است.
IMG_4357

چرا طالبان مانع زنان در ارگان های دولتی شدند

طالبان به دلایل ایدئولوژیک و تفسیر های خاص خود از شریعت اسلامی، محدودیت‌ های شدیدی بر حقوق و آزادی ‌های زنان اعمال می ‌کنند. آنها معتقدند که جایگاه اصلی زنان در خانه و امور خانوادگی است و حضور زنان در عرصه‌ های عمومی و ارگان‌ های دولتی را مغایر با اصول و ارزش ‌های خود میدانند. همچنین، طالبان نگرانی‌ هایی درباره اختلاط جنسیتی و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن دارند که منجر به اعمال این محدودیت‌ ها شده است. این سیاست ‌ها باعث کاهش شدید مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در افغانستان شده است.

نبود کار و وظیفه برای زنان در حکومت طالبان

با تسلط طالبان بر افغانستان، زنان با محدودیت‌ های شدید در زمینه اشتغال مواجه شده‌اند. طالبان اکثر زنان را از کار در ادارات دولتی و بسیاری از بخش‌ های خصوصی منع کرده‌ اند. به خصوص در مشاغلی که نیاز به حضور در محیط‌ های عمومی یا تعامل با مردان دارند، محدودیت‌های سخت تری اعمال می‌شود.

این محدودیت ‌ها باعث شده است که زنان بسیاری بیکار شوند و دسترسی آنها به منابع مالی و اقتصادی به شدت محدود شود. علاوه بر این، نبود کار برای زنان تأثیرات منفی زیادی بر خانواده‌ ها و جامعه به طور کلی دارد، زیرا بسیاری از خانواده‌ ها به درآمد زنان وابسته بودند.

این وضعیت نه تنها حقوق و آزادی‌ های زنان را نقض میکند، بلکه به توسعه و پیشرفت کلی جامعه افغانستان نیز آسیب می‌زند.
IMG_4359

دلایل که طالبان مانع وظایف زنان میشوند

طالبان به دلایل مختلفی مانع از اشتغال زنان در افغانستان شده‌اند:

  1. تفسیر های مذهبی: طالبان با تفسیر خاص و سختگیرانه از شریعت اسلامی، معتقدند که جایگاه اصلی زنان در خانه و امور خانوادگی است و حضور آن‌ها در عرصه‌ های عمومی را مغایر با اصول مذهبی می‌دانند.

  2. نگرانی ‌های فرهنگی: طالبان نگران اختلاط جنسیتی و تأثیرات فرهنگی آن هستند. آنها معتقدند که حضور زنان در محیط‌ های کاری مختلط میتواند منجر به فساد اخلاقی و اجتماعی شود.

  3. کنترل اجتماعی: محدود کردن نقش زنان در جامعه یکی از راه ‌های طالبان برای حفظ کنترل اجتماعی و سیاسی است. با محدود کردن فعالیت‌ های زنان، طالبان میتوانند بهتر جامعه را تحت نظارت و کنترل خود نگه دارند.

  4. تضعیف تغییرات مدرن: طالبان با بسیاری از تغییرات مدرن و غربی که در طول دو دهه گذشته در افغانستان رخ داده‌ اند، مخالفند. آن ‌ها اشتغال زنان را بخشی از این تغییرات میدانند و سعی دارند جامعه را به شرایط قبل از این تغییرات باز گردانند.

  5. نگرانی‌ های امنیتی: طالبان بعضاً ادعا میکنند که محدودیت ‌ها به دلایل امنیتی اعمال میشوند، اگرچه این دلیل بیشتر بهانه‌ای برای توجیه سیاست ‌های سختگیرانه آن‌ها است.

این سیاست ‌ها علاوه بر نقض حقوق بشر، تاثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر جامعه افغانستان دارند.