معرفی ولایت نورستان

" معرفی ولایت زیبای نورستان "
IMG_3593

ولایت نورستان با طبیعت بکر که ترکیب از جنگل و کوه است وبا خانه های منحصر به فرد یکی از زیباترین ولایت های افغانستان است ولایت نورستان در شمال شرقی افغانستان قرار دارد ویک منطقه تاریخی است که در هر دوره های مختلف به نام های مختلف مسما گردیده است و به لحاظ جغرافیایی یک منطقه کوهستانی با جنگل های انبوه است و چندین رودخانه از کوه های آن سرچشمه میگیرد
نورستان از نگاه موقعیت جغرافیایی یک منطقه کوهستانی است که از زمانه های قدیم به نام بلور یا بلورستان یاد میشد وچون برای مدت ها مردم آن به ادیان باستانی خود باور داشتند انحصار گران دین آنرا کافرستان می گفتند اما باید گفت که بلورستان تنها به منطقه نورستان نه بلکه بعضی مناطق کنر ،چترال ، و کاپیسا نیز مربوط ولایت بلورستان بود
امیر عبدالرحمن خان پادشاه مستبد افغانستان این منطقه را بعد از عملیات خونین خود در تصرف خود در آورد وبه زور مسلمان ساخت و از آن به بعد به نام نورستان مسما شد
قسمت اعظم نورستان از دره ها ، کوه ها ، وتپه ها تشکیل شده و دارای زمین های زراعتی است و یک تعداد دریا ها در آن جریان دارد که پل های چوبی در فراز آن ساخته شده است زبان اصل مردم نورستان نورستانی است اما علاوه بر نورستانی اقوام پشه ئی ، پشتو ، و تاجیک نیز در این ولایت زنده گی می کند وزبان اداری این ولایت پشتو میباشد
مساحت ولایت نورستان "9267 " کیلو متر مربع و نفوذ آن در حدود 400 هزار تن تخمین شده است اما تعداد زیادی از باشنده گام این ولایت در ننگرهار ، کنر ، ولغمان زندگی می کند
و پاورن مرکز ولایت نورستان است . این ولایت در شمال با ولایت بدخشان در شرق چترال و منطقه کشمیر پاکستان در جنوب با ولایت کنر با پنجشیر ، کاپیسا ، ولغمان هم سرحد است این ولایت به شمول مرکز از 8 واحد اداری تشکیل شده که عبارت
از پاورن مرکز آن
IMG_3592

وایگل

مندول

واما

کامریش

نورگرام

اقلیم نورستان ملایم است وبخش های شمالی نورستان بسیار یخ و درجه حرارت آن تا منفی 15 درجه سانتیگراد می رسد در فصل زمستان بارش شدید برف باعث بسته شدن اکثرا راه های مواصلاتی آن میشود
هوای این ولایت در زمستان بسیار سرد و در فصل های دیگر سال معتدل و برفی قسمت آن بسیار گرم می باشد
در ولایت نورستان 211 باب مکتب رسمی وجود دارد اما در حدود 35 باب مکتب این ولایت به دلیل نا امنی ها بسته بوده و تنها 65 باب مکتب تعمیر های ابتدایی دارند
همچنان در این ولایت 20 باب مدرسه دینی 2 لیسه مسلکی زراعت و 3 دارالمعلمی نیز وجود دارد
وتعداد شاگردان ثبت شده در این ولایت به 72843 تن می رسد که 44220 تن آن ذکور و 32623 تن اناث میباشد .
که اکثرا بنابر دلایل فقر و امنیتی به مکتب حاضر نمی شود
تعداد معلمین این ولایت به 1270 تن میرسد که از جمله 120 تن زن ومتباقی آن مرد است
همچنان از جمع آنان 3 تن مرد و 4 تن معلم مسلکی می باشد اکثرا به دلیل امنیتی به وظیفه حاضر نمیشوند اما در بخش تعلیمات اسلامی مراکز سربازگیری ترورستان به کمک کشور های استفاده جو 190 استاد وجود که تنها 12 تن آن ها زن است .

زراعت

قسمت اعظم مناطق نورستان جنگل زا وزمین های زراعتی در آن کم است جنگلات این ولایت شامل جلغوزه ، چهارمغز ،
ازچه ، بلوط ، ناجو ، گل بید ، چنار ، نیمه چنار ، وهمچو درخت های دیگر است باغات دیگر میوه تازه در ولسوالی نورگران نورستان غربی وجود دارد ویک تعداد مردم این ولایت مصروف مالداری می‌باشد
IMG_3596

" صنعت "

مردم این ولایت به ویژه زنان نورستان مصروف صنایع دستی چون تهیه تکه های پشمی و نخی میباشد که درساخت لباس های محلی کار میگیرند

" معادن "

معادن زیادی در ولایت نورستان وجود دارد که به شکل غیر فنی و غیر قانونی توسط جنگ سالاران ، روزمندان ومتجاوزین خارجی استخراج می شود نورستان با وجود دارا بودن معادن زیاد و مساعد بودن شرایط طبیعی برای ساخت و ساز فابریکات صنعتی اما تا اکنون به دلیل مشکلات امنیتی هیچ فابریکه در این ولایت شاخته نشده است و تنها پکول و چمن در این ولایت به شکل دستی تولید میشود

" کلتور "

رسم و رواج عادات و فرهنگ مردمان این ولایت مالداری هستند خانه های دو منزله چوبی اعمال شده و روی چپرکت
میخوابند و سرمیز نان میخورند لباس های آنان از پوست و پشم حیوانات ساخته شده مردمان آن از پکول استفاده کرده در عروسی پدر دختر از پدر بچه یک تعداد مواشی منحیث طویانه می گیرد خویشاوندان و دوستان خانواده
عروس و داماد بز ، گوسفند ، ویا مواشی دیگر منحیث تحفه بر آنها می دهند آنرا حلال کرده و بعد آن را به 24 قسمت تقسیم و برای پختن بر دیگ انداخته می شوند
گوشت را نیم خام کرده و بعدا برای هر قسمت گوشت یک فرد ویژه ایستاده و آن قسمت را به همین فرد مشخص می دهند و در عروسی به جای نان گوشت داده می شود

مردم این ولایت می تواند به خانه های یکدیگر بدون کدام مشکل رفت آمد نمایند زنان این ولایت از مردان بیگانه روی نمیگیرد و مثل یک انسان عادی وارد مدابرات انسانی می شوند فعالیت های دیگری فرهنگی در این ولایت صفر است تنها یک رادیو در نورگرام و یک رادیو دولتی در پاورن فعالیت میکند
IMG_3594

" ورزش "

بازی های مختلف محلی چون توپ دنده ، خوسی، اروکی، همچون دیگر ولایت در نورستان مروج است و مردم این ولایت به والیبال نسبت به ورزش های دیگر علاقه بیشماری دارند .وهمچنان در سالیان اخیر بازی کرکت نیز بازی میشود