چالش: بهبود سیستم خورشیدی در محیط یا منابع محدود

چالش: بهبود سیستم خورشیدی در محیط با منابع محدود
IMG_1736

در یک روستای دورافتاده در افغانستان، جامعه برای نیازهای برق خود به یک سیستم خورشیدی اولیه متکی است. این سیستم خدمات ضروری را تامین می کند - روشنایی خانه ها، یک مرکز اجتماعی برای آموزش و یک کلینیک کوچک. با این حال، این سیستم در حال کهنه شدن است، به طور ناکارآمد عمل می کند و اغلب نمیتواند نیازهای جامعه را برآورده کند، به ویژه در ساحات اوج بار یا روزهای ابری.

محدودیت ها

جامعه دارای درآمد قابل تصرف بسیار محدودی است که ارتقای سنتی را از نظر مالی غیرممکن می کند.

دسترسی به فناوری یا مواد پیشرفته به دلیل دور بودن روستا محدود شده است.

راه حل باید توسط جامعه محلی که دارای مهارت های فنی اولیه است، پایدار و قابل نگهداری باشد.

چالش

شرکت کنندگان وظیفه دارند راه حل های خلاقانه و کم هزینه ای را برای بهبود کارایی و قابلیت اطمینان منظومه شمسی موجود ابداع کنند و اطمینان حاصل کنند کهمی توانند نیازهای جامعه را برآورده کنند. هدف به حداکثر رساندن استفاده از منابع موجود، ترکیب مواد تجدیدپذیر یا اقلام تغییر کاربری، و به طور بالقوه معرفیفناوری های ساده و در عین حال موثر است که نگهداری آنها آسان است.

اهداف مشخص

افزایش بهره وری انرژی: روش هایی را برای افزایش کارایی جمع آوری، ذخیره و توزیع انرژی منظومه شمسی پیشنهاد کنید. استفاده خلاقانه از مواد محلی یانوآوری های کم هزینه را برای بهینه سازی تنظیمات موجود در نظر بگیرید.

بهبود قابلیت اطمینان: پلان هایی را برای اطمینان از منبع تغذیه ثابت، کاهش خاموشی ها و سازگاری با دوره های اوج استفاده ایجاد کنید. راه حل ها ممکن استشامل شیوه های مدیریت مبتنی بر جامعه یا پیشرفت های ساده فناوری باشد.

افزایش پایداری: راهکارهایی را برای پایدارتر کردن منظومه شمسی در دراز مدت، از جمله پروتوکول‌های تعمیر و نگهداری آسان که ساکنان محلی می‌توانند انجامدهند و راه‌هایی برای ارتقای سیستم با استفاده از مواد محلی پیشنهاد کنید.

مشارکت جامعه: طرحی را برای مشارکت دادن جامعه در اجرا و نگهداری مداوم منظومه شمسی، از جمله اجزای آموزشی ترسیم کنید.

معیارهای ارزیابی:

نوآوری و خلاقیت: اصالت راه حل های پیشنهادی و استفاده موثر از منابع محلی.

امکان سنجی و عملی بودن: سهولت اجرا و حفظ بهبودها با منابع محدود.

تاثیر: پتانسیل افزایش قابل توجه عملکرد و قابلیت اطمینان منظومه شمسی.

پایداری: دوام طولانی مدت راه حل، از جمله ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی.

مشارکت جامعه: اثربخشی پلان برای مشارکت و توانمندسازی جامعه محلی.

شرکت کنندگان راه حل های خود را ارائه می دهند و ما آن را بررسی می کنیم. پیشنهاد برنده به دلیل پتانسیل آن برای ایجاد تغییر ملموس در زندگی مردم شناختهخواهد شد. برندگان در پایان ماه اعلام خواهند شد و جوایز از طریق ارز دیجیتال (USDT) ارسال خواهند شد. ما دستورالعمل هایی را در مورد نحوه ایجاد کیفپول خود برای دریافت جایزه ارائه خواهیم داد و برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جوایز واقعی روی پیوند اینجا کلیک کنید.