چالش نوآوری برای افغانستان

“چالش نوآوری برای افغانستان”

ابتکاری است که برای جامعه افغانستان طراحی شده است تا احتمالاً راه حل های مناسبی برای مشکلات زندگی واقعی حل کند یا ارائه دهد، این مسابقه در آینده در ماه یکبار برگزار می شود. این مسابقه یک دعوت آزاد برای ذهن های خلاق و باهوش در سراسر افغانستان است تا راه حل های نوآورانه را برای مسائل پیچیده که افغانستان با آن مواجه است، مشارکت دهند. این چالش با جوایز 1500، 1000 و 500 افغانی به سه برنده برتر تعلق می گیرد، این چالش به دنبال ایجاد موجی از تغییرات مثبت در سراسر کشور است. این جوایز نه تنها به عنوان یک انگیزه مالی، بلکه به عنوان به رسمیت شناختن روحیه نوآورانه و پتانسیل افراد افغان برای کمک معنادار به آینده کشورشان عمل می کند.

این چالش برای همه افغان هایی که به قدرت نوآوری برای حل و تحول جامعه باور دارند باز است. چه دانش آموز، معلم، کارآفرین، یا صرفاً فردی که مشتاق ایجاد تفاوت هستید، نظریه های شما ارزشمند هستند. ما شرکت کنندگان را از هر ولایت ، و رشته تحصیلی تشویق می کنیم تا دیدگاه ها و راه حل های متنوع خود را به ارایه نمایند.
از شرکت کنندگان خواسته می شود پیشنهادی ارائه کنند که به وضوح راه حل نوآورانه آنها را برای یک مشکل چالش برانگیز که ما هر ماه مطرح خواهیم کرد، تشریح کند. پیشنهادها بر اساس اصالت، عملی بودن، مقیاس پذیری و پتانسیل برای منفعت اجتماعی مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. دستورالعمل های دقیق و معیارهای ارسال در هفته اول آپریل در دسترس خواهد بود. شرکت کنندگان تا پایان ماه فرصت خواهند داشت تا پاسخ های بدیع خود را ارسال کنند.

جوایزی که قدرت می بخشد

برای جشن گرفتن و حمایت از شرکت کنندگان افغان، این چالش جوایز را ارائه می دهد. شما برنده های خود را از طریق ارز دیجیتال دریافت خواهید کرد، جزئیات بیشتر در این مورد پس از ارسال چالش در دسترس خواهد بود.

مقام اول: 1500 افغانی
مقام دوم: 1000 افغانی
مقام سوم: 500 افغانی
IMG_1736