بحران اقتصادی افغانستان

بحران اقتصادی افغانستان

بحران اقتصادی افغانستان شامل عوامل متعددی است که تأثیرات عمیقی بر وضعیت معیشتی مردم و کلیت اقتصاد کشور دارد. برخی از عوامل اصلی عبارتند از:

 1. تحولات سیاسی: سقوط دولت پیشین و به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 باعث بی‌ ثباتی شدید سیاسی شد که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فرار سرمایه ‌های داخلی گردید.

 2. تحریم ‌ها و محدودیت‌ های بین‌المللی: پس از به قدرت رسیدن طالبان، بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی کمک‌ های مالی و روابط تجاری خود را با افغانستان متوقف یا محدود کردند.

 3. خشکسالی و تغییرات اقلیمی: افغانستان به شدت تحت تأثیر خشکسالی ‌ها و تغییرات اقلیمی قرار گرفته که بخش کشاورزی، یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، را دچار مشکل کرده است.

 4. نرخ بالای بیکاری: با تعطیلی بسیاری از صنایع و کاهش فعالیت ‌های اقتصادی، نرخ بیکاری به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

 5. مشکلات بانکی و مالی: محدودیت‌های اعمال شده بر سیستم بانکی افغانستان منجر به کاهش نقدینگی و توانایی مردم در انجام تراکنش‌های مالی شده است.

این عوامل باعث کاهش شدید درآمدهای ملی، افزایش فقر و نابرابری و وخامت اوضاع اقتصادی شده‌اند. برای بهبود وضعیت، نیاز به یک استراتژی جامع و همکاری بین‌المللی است.
IMG_4474

افغانستان حتی زمانی که طالبان پیروزی بی‌سابقه خود در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ را جشن گرفتند، دچار تحول شده بود. از نظر اقتصادی فقیرتر، منزوی‌تر و بسیار شکننده‌تر بود. اکثر کمک ها متوقف شده، تحریم ها علیه حکومت طالبان اعمال و ذخایر خارجی مسدود گردید. بدترین خشکسالی این سالها و اثرات نامطلوب درگیریها که تنها اخیراً پایان یافت، با فاجعه اقتصادی همزمان گردید. تنها یک ماه پس از سقوط کابل، برنامه جهانی غذا دریافت که از هر بیست خانوار افغان فقط یک خانواده غذای کافی دارد. در این گزارش، کیت کلارک، تحولات اقتصادی افغانستان و امکاناتی را که خود طالبان در اختیار دارند، از ۲۴ اسد به این سو ترسیم می‌کند و به این می‌پردازد که تصمیم گیری ها در عرصه سیاسی پیرامون اینکه آیا طالبان و کمک‌کنندگان سابق افغانستان برای حمایت از فقرای دایماً افزایش یابنده کشور به راه حلی دست خواهند یافت یا خیر، چه خواهد بود.

افغانستان حتی زمانی که طالبان پیروزی بی‌سابقه خود در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ را جشن گرفتند، دچار تحول شده بود. از نظر اقتصادی فقیرتر، منزوی‌تر و بسیار شکننده‌تر بود. اکثر کمک ها متوقف شده، تحریم ها علیه حکومت طالبان اعمال و ذخایر خارجی مسدود گردید. بدترین خشکسالی این سالها و اثرات نامطلوب درگیریها که تنها اخیراً پایان یافت، با فاجعه اقتصادی همزمان گردید. تنها یک ماه پس از سقوط کابل، برنامه جهانی غذا دریافت که از هر بیست خانوار افغان فقط یک خانواده غذای کافی دارد. در این گزارش، کیت کلارک، تحولات اقتصادی افغانستان و امکاناتی را که خود طالبان در اختیار دارند، از ۲۴ اسد به این سو ترسیم می‌کند و به این می‌پردازد که تصمیم گیری ها در عرصه سیاسی پیرامون اینکه آیا طالبان و کمک‌کنندگان سابق افغانستان برای حمایت از فقرای دایماً افزایش یابنده کشور به راه حلی دست خواهند یافت یا خیر، چه خواهد بود.

بحران اقتصادی در حکومت طالبان

بحران اقتصادی تحت حکومت طالبان در افغانستان شامل مجموعه ‌ای از چالش‌ها و مشکلات است که به دلیل تغییرات سیاسی و مدیریت جدید به وجود آمده‌اند. عوامل کلیدی این بحران عبارتند از:

 1. توقف کمک‌های بین‌المللی: بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی پس از به قدرت رسیدن طالبان، کمک‌های مالی خود را به افغانستان قطع کردند. این کمک‌ها نقش حیاتی در اقتصاد افغانستان داشتند و قطع آن‌ها به کاهش شدید منابع مالی منجر شد.

 2. مسدود شدن دارایی ‌ها: میلیارد ها دلار از دارایی‌ های افغانستان در بانک‌ های خارجی به دلیل تحریم‌ ها و عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان مسدود شده ‌اند. این مسئله موجب کمبود نقدینگی در کشور شده است.

 3. تحریم‌ های بین ‌المللی: تحریم‌ های اقتصادی و تجاری علیه طالبان باعث محدود شدن دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی و منابع مالی خارجی شده است. این تحریم ‌ها به کاهش صادرات و واردات و افزایش قیمت‌ها در داخل کشور منجر شده‌اند.

 4. فرار سرمایه‌های داخلی و کاهش سرمایه‌ گذاری خارجی: بی‌ ثباتی سیاسی و عدم اطمینان از آینده اقتصادی باعث شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از سرمایه ‌گذاری در افغانستان خودداری کنند. بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده و نرخ بیکاری افزایش یافته است.

 5. مشکلات بانکی: سیستم بانکی افغانستان به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر انتقالات بین‌المللی دچار بحران شده است. بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و مردم به سختی می‌توانند به پول‌های خود دسترسی داشته باشند.

 6. خشکسالی و ناامنی غذایی: تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های مکرر باعث کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش ناامنی غذایی شده است. بسیاری از مردم با کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها مواجه هستند.

 7. کاهش درآمدهای دولت: حکومت طالبان با کاهش شدید درآمدهای دولتی مواجه است، چرا که بخش عمده‌ای از این درآمدها از کمک‌های خارجی تأمین می‌شد. این مسئله توانایی دولت در ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها را به شدت کاهش داده است.

برای بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به اقدامات فوری و جامع است که شامل افزایش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های داخلی، مدیریت بهتر منابع طبیعی، و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌شود. علاوه بر این، ایجاد ثبات سیاسی و بهبود شرایط امنیتی می‌تواند به جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کمک‌های بین‌المللی کمک کند.
IMG_4480